skip to Main Content

Logo en huisstijl
PlatOO is een bestuursorganisatie van 15 openbare en algemeen toegankelijke scholen in regio Zuidoost-Brabant. Voor (hoog)begaafde leerlingen is een speciaal leertraject mogelijk: de Excellentie Brigade. Hiervoor is een logo ontworpen, gebaseerd op de speciale gave van deze kinderen.
Platoo heeft een film gemaakt voor de Excellentie Brigade en ik creƫerde een bijpassende DVD hoes, rapport-omslag en briefpapier.

Binnen PlatOO werken experts op het gebied van hoogbegaafdheid samen in de Excellentiebrigade. Deze brigade verzorgt een leerarrangement voor begaafde en hoogbegaafde leerlingen. Dit arrangement voorziet in verrijking van de lesstof door middel van plusklassen in combinatie met gerichte aandacht voor de leerling in de eigen groep. Via een bestuursbreed leernetwerk van coƶrdinatoren draagt de Excellentiebrigade zorg voor vergroting van kennis en kunde van de leerkrachten op alle 15 scholen van PlatOO.

Back To Top